Ajuntament d'Eslida

Contracte serveis de manteniment de piscina municipal / Contrato servicios de mantenimiento de piscina municipal

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE PISCINA I SOCORRISTA PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PISCINA Y SOCORRISTA POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Descarrega't el plec ací
Descárgate el pliego aquí

PRESENTACIÓ D'OFERTES FINS Al 28 (inclusivament) DE MAIG DE 2012

PRESENTACIÓN DE OFERTAS HASTA EL 28 (inclusive) DE MAYO DE 2012

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulario de búsqueda

Portal desarrollado con Drupal